Stuurbehandeling

We onderscheiden de doorgeef- en de overpakmethode. De doorgeef­methode verdient de voorkeur. De overpakmethode kan echter goed worden gebruikt bij snel sturen met lage snelheden.