Rijden op rechte en bochtige weggedeelten

Bij het berijden van wegen dient rekening te worden gehouden met een aantal factoren, zoals:

de wegstructuur (al dan niet verdeeld in meerdere rijbanen met rijstroken en/of al dan niet voorzien van fiets- en voetpaden)

het soort weg (auto(snel)weg of ’gewone’ weg)

de plaats waar de weg is gelegen (binnen of buiten de bebouwde kom)

de bebakening, markering, signalering, wegverharding, e.d.

andere omstandigheden zoals verkeersdrukte, het weer, aanwezige bebouwing, uitzicht.