Reageren op verkeerslichten en aanwijzingen

Gevolg geven aan verkeerslichten.
Aanwijzingen, gegeven door daartoe bevoegde ambtenaren (of andere personen) opvolgen.
Gevolg geven aan de voor de gekozen rijrichting bestemde verkeerslichten.
Aanwijzingen gegeven door bevoegde ambtenaren opvolgen.
Gevolg geven aan de voor de gekozen rijrichting bestemde verkeers­lichten.
Het teken van de begeleider van een spoorvoertuig opvolgen.
Gevolg geven aan verkeerslichten bij voetgangers- en andere oversteekplaatsen.
Gevolg geven aan de, voor de gekozen rijrichting bestemde, verkeers­lichten.