Reageren op overige verkeerstekens

Gevolg geven aan verkeerstekens.
Verkeerstekens die volgens wettelijk voorschrift moeten worden opgevolgd in acht nemen.
Niet inhalen als dat verboden is door verkeerstekens.
Niet van rijstrook wisselen indien dit verboden is door verkeerstekens.
Verkeerstekens die volgens wettelijk voorschrift moeten worden opgevolgd, in acht nemen.
Gevolg geven aan tekens die een gebod of verbod inhouden.
Gevolg geven aan tekens op het wegdek en/of andere verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.