In- en uitstappen

Het in- en uitstappen worden samen als één bijzondere verrichting aangemerkt.