De bediening van de verlichting en apparatuur

Wanneer van de verlichting en/of elektrische apparatuur gebruik moet worden gemaakt, geldt dat:
dit (op eigen initiatief) gebeurt op de juiste wijze
de bediening ervan niet ten koste gaat van de aandacht voor het verkeer en de beheersing van het voertuig
dit niet langer duurt dan noodzakelijk of wenselijk is.