Bijzondere verrichtingen

De volgende handelingen/manoeuvres worden als bijzondere verrichtingen aangemerkt:

In- en uitstappen

Voorbereidings- en controlehandelingen

In rechte lijn achteruit rijden

Achteruit rijden van een bocht

Parkeren in een haaks of schuin vak

Fileparkeren

Omkeren door te steken

Omkeren door een halve draai

Hellingproef.
Bij de uitvoering is de kandidaat zelf verantwoordelijk voor een goede voertuigbeheersing, een zekere vlotheid, het goed